The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjectsWorks List

Pages That Mention 041

Syntax-03_23-San_Pedro_Tututepec-mk_ra

12
Indexed

12

9

40 - Ella vió que esos hombres escondieron la campana. i'šisera kam'pana ña wa~ ña obra kwa wa'ñeeka ʔi'kisera kampana ñawa~ ʔiñeka ʔi'kisera kampana iñe-ka iki seʔe-ra --> ñaawa~ i ñee-ga kiʔseʔera kam'pana ? tyi

41 - Es grande la casa. 'kaʔnu 'beʔe

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa. --> ra'čiñi ku 'kašera beʔera drunk va quemar-él casa de él ra'čini

Last edit almost 5 years ago by

Syntax-03_25-Santa_Maria_Jicaltepec-ra

11
Indexed

11

11 III-25

41 - Es grande la casa. 'kaʔnu 'ša~a~ 'beʔe iʔa

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa. ča čito 'maařa ča 'kwa 'kaʔmiřa 'činiga 'beʔeřa

43 - ¿Es dulce la miel? a tu 'biši ša~a~'ndušiga

44 - Él va a beber el agua. 'kwa~ʔa~ 'maařa kwa 'koʔořa 'nduta

45 - Lo echó ella ketaaña ta keʔnea 'tiši 'nduta

Last edit almost 5 years ago by

Syntax-03_35-Santa_Maria_Yucunuti-ra

11
Indexed

11

11 III-35

41 - Es grande la casa. 'kaʔnu 'beʔe

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa. ta 'šiʔi 'kwa~ʔa~řa 'keʔeřa 'beʔe

43 - ¿Es dulce la miel? a 'bixi 'ñuñu

44 - Él va a beber el agua. nu 'ñuku 'ku~ʔu~ 'kooř 'kwii

45 - Lo echó ella či'kanař 'kwii nu 'ñuku či'ka ř 'kwii

Last edit almost 5 years ago by

Syntax-03_40-San_Pedro_Chayuco-ra

13
Indexed

13

13 III-40

41 - Es grande la casa. 'beʔe kaʔnu 'kwa

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa. 'miiřa 'šini ña te šii kaʔmi beʔe 'miiřa 'šini ña čaa šii kaʔmiřa beʔeřa

43 - ¿Es dulce la miel? niši 'ndaa tu~ʔi~ / a 'biši 'nduši

44 - Él va a beber el agua. 'miiřa 'kuu 'tikwii

45 - Lo echó ella (hablando de un líquido) ičika 'miiařa ('tikwii) ti'kwii 'kuuřa agua es

Last edit almost 5 years ago by

Syntax-03_44-San_Martin_Duraznos-ra

11
Indexed

11

11 III-44

41 - Es grande la casa. 'kaʔnu 'beʔe

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa. te 'kašiřa te'šiʔi 'ku~ʔu~řa 'kaʔmiřa 'beʔeřa te 'kaa 'šini 'ku~ʔu~ ča 'šiʔi 'kaʔmiřa 'beʔeřa

43 - ¿Es dulce la miel? 'biši 'nduši

44 - Él va a beber el agua. ča 'kaa 'ku~ʔu~řa 'koʔořa či'kwi

45 - Lo echó ella (hablando de un líquido) ña'kaa 'žika

Last edit almost 5 years ago by
Displaying pages 121 - 125 of 129 in total