The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'ndaʔbi 'saa 'kwe (i)'čiʔitɨ 'biki" "'ndaʔwi 'θaa '¢iʔi tabi¢iʔa" "'saa 'ndaʔbi 'čiʔi ta 'biki~" "'ndaʔu 'tɨdaxa~ 'niʔitɨ 'bihna~" "'ndaʔbi 'saa 'siʔitɨ" "ndaʔu tɨdaa ni 'šiʔitɨ 'bitna" "'ndaʔu 'laa(ga) 'šiʔiti 'biti~" "'ndaʔbi ta 'saa 'ndu¢a 'ndiʔa 'biči" "naʔbi saʔba 'ñiti 'ita" "'tisaa' 'ndaʔbižu ni 'xiʔiti 'bita~" "ndaʔu tɨsaa ni xiʔitɨ" "'ndaʔbi 'tisaa ti ni 'xiʔiti" "saa 'ndaʔbiba 'xiʔi" "'ndaʔu ni 'kuu 'tidaa ni 'iʔti 'biʔna~" "'tɨsaa 'ndaʔu 'ñua ni 'xiʔitɨ 'bihna" "'ndaʔbi 'tidaaži ni 'šiʔiti 'bita~" "ní xíhí prǒó tɨ'laá vitna" "'ndaʔbi 'saa ni 'šiʔiři 'biči" "'ndaʔbi 'laa ni 'šiʔisi 'biči" "'ndaʔbi 'tidaa ya 'šiʔite 'bita~" "'trobi 'laa šiʔitɨ bebi 'ndaʔbi" "trobi laa šiʔi tyɨ́ bebi" "nda bi tida šiʔi te bita" "daa ndaʔbi šiʔite bita~" "'tida 'ndaʔbi 'šiʔite" "'ndaʔbi 'tidaa ni 'šiʔiti" "'ndaʔbi 'tidaa maay 'šiʔiti" "'ndaʔbi 'tidaa ni 'šiʔi 'biʔna" "ti nda~ 'ndai 'ši ši bita" "'ndaʔbi 'tidaa ni 'siʔitɨ 'biʔhna" "'dabi tidaa (ša~·) 'šiʔite 'bita" "'nraʔbi 'daa šiʔiti 'bita" "ndaʔbi paxaro wɨʔi čiʔi tɨkoo bityi" "ndaʔbi tidaa šiʔite bita~" "ndaʔbi kuu tidaa njukwa biʔna ni 'šiʔiti" "'ndaʔbi 'tidaa 'šiʔitɨ 'bita" "saa ndaʔbi ka ni'čiʔitɨ" "'tidaa 'ndaʔi ni 'šiʔi 'biʔna~" "'tidaa 'nday 'šiʔiši 'bita" "'laa 'ndaʔbi 'šiʔiti ku'biti" "'ndaʔbi ndi 'laa na 'šiʔiti 'biti" "njiʔi 'saa lu 'ndaʔbiga 'biči" "la 'šiʔindi 'laa" "njiʔi saa luu ndaʔbiga biči" "'ndaʔbi 'maari 'saa 'tibiti 'čiʔiri" "'ndaʔbi 'čidaa či'ñiʔtɨ 'bihna" "'ndaʔbi saa (i) 'čiʔitɨ bityi" "'ndaʔbi saa (i) 'čiʔite bityi" "'ndabi ti 'saa žu ni'hiʔi 'tibitNna" "'ndabi ti 'saa žu kwani hiʔi tibi tNna" "'laa ni šiʔiři 'biči" "'čiʔi 'saa 'ndaʔbia 'biti" "'saa 'ndaʔbi 'siʔi 'tebiʔ" "'čaa 'ndabika~ 'čiʔitɨ 'biči" "vityin chihi saa ndahvi ya" "'čiʔi 'saa 'ndaʔbi" "šiʔi saa ndaʔbi biti~" "niʔi sa luliba bi~ta~" "ndaʔbi 'saawa 'šiʔitɨ 'biti~" "'ndaʔbi 'tisaa žu'kwa~ ni 'xiʔiti biʔna" "'ndaʔu sa 'ndaʔu 'tɨdaa ni 'šiʔitɨ 'bitna" "ni šiʔi 'proo 'tɨlaa 'bitna" "'ndaʔbisi laa ni 'šiʔisi" "'šilaa 'ndaʔbi 'biči ni šiʔisi" "'ndaʔbi 'cidaa 'tini 'šiʔid.i" "a'ndaʔbi 'laaga na'siʔuři 'biti" "'ndaʔbi nga kaa tɨdaa ñiʔi 'bihna~" "'ndaʔu 'saau ni 'xiʔiti" "ři 'saa 'ndaʔiga~ ni 'čiʔiři 'biti" "'bita ni 'xiʔi 'saa" "'ndaʔbi 'saa 'čiʔi 'baʔata 'bɨkɨ" "'ndabi 'saa 'ciʔi te 'bityi~" "bina ni hiʔi ča ndaʔu saa" "čandaʔu saa ni hiʔi biʔna" "'ndaʔbi 'tisaa 'žukwa~ ni 'šiʔiti bi'tna"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records