Story-Conejo-sn-San_Mateo_Tunuchi-transcription

ReadAboutContentsHelp
17.39805, -98.08583

Pages

1
Indexed

1

El cuento de un conejo San Mateo Tunuchi (niño) Eugenio Mendoza Surita

'ažutli 'lesu 'lee taba 'čiri si i~i~ 'ñunu 'bačiri, ši žantay 'kačiri ta 'kwa~ʔa~ 'žačiri žoni ka 'siaʔa nuuy 'tačiri, ta 'kiʔiri 'siʔa loori taʔngi ni tia 'ñuʔu loʔori, či 'žačia ši žačiay, ši žačiay žo ika 'sianuay kačiri ta inga čia loori taa čia inga ñita

Last edit almost 5 years ago by mayhplumb
Displaying 1 page