Story-Conejo-sn-San_Mateo_Tunuchi-transcription

ReadAboutContentsVersionsHelp
1

1

El cuento de un conejo San Mateo Tunuchi (niño) Eugenio Mendoza Surita

'ažutli 'lesu 'lee taba 'čiri si i~i~ 'ñunu 'bačiri, ši žantay 'kačiri ta 'kwa~ʔa~ 'žačiri žoni ka 'siaʔa nuuy 'tačiri, ta 'kiʔiri 'siʔa loori taʔngi ni tia 'ñuʔu loʔori, či 'žačia ši žačiay, ši žačiay žo ika 'sianuay kačiri ta inga čia loori taa čia inga ñita

Last edit 12 months ago by May Helena Plumb
1 record