The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'kutia 'čio" "kuča 'ša~a~ '¢iyo" "'kuča 'čio" "tɨ'kute 'io" "'kuča 'xa~a~ 'siʔyo" "tɨ'řele 'šio" "io tɨ'kwɨtɨ 'io" "'šiʔu~ 'žuu ti'kute" "'xižo 'tikute" "'tɨžuu 'xioña" "'tikute yu 'yoo" "'iiyo 'kwenda 'itikutey" "'katɨ 'yuu 'šoo (ɨ~ɨ~) 'ñuka" "tikote 'kwiʔiya" "'njee 'tinduu 'šio" "'njee 'tinduu 'šioži" "si 'kata 'diʔi ka 'šoo" "tɨcùté xíó" "'šio 'tibi 'kuu 'šio" "'sikate 'xio" "'čeʔn¢a 'tikuča '¢ioʔ" "'šio ša ʔiyo ti ku¢a" "šoo ša iyo ti ku¢a" "'kaleʔe 'xioña" "ka leʔe šiyo ya" "'kanu 'šio" "tikutsa šio" "n¢eʔe redondo šiyou" "'tikuta 'šio" "redondo 'šio" "'kaʔnu 'šio" "'tinduu 'šio" "ti'kutsa 'šyio" "ti'ku¢a 'kaa 'šoo" "kutya čio" "'tiku¢a 'šio" "ti'kuča 'šio" "'čiyo ku'ta" "'yoo 'šio redondo" "'Čikata 'xižo" "ti'kata 'kuu 'šio" "'šio 'tikata" "ti'kuča čioga" "ti'kuča 'čioka" "ti'kata 'xoo" "ti'katařa 'xoo" "'kuta 'čio" "'kutya 'čiyo" "ti'ndu· xi'žo šwa" "šoo ti'kača" "'kuta 'čiyo" "'kuča 'siyo" "'kuča 'čižo" "cutya chiyo" "tikwii tya šoo" "'tiluu 'iyo" "'kuča 'šio" "kutya siyo" "'tinduu 'xižo žu'kwa~" "'tɨke~ʔe~ 'ndaa 'šio" "'tɨkute 'ndaa 'šio" "tɨ 'kute 'xio" "'šikate 'šioxa~a~" "'šio xa~a~ 'šikate" "'čirelu 'šyo" "tɨˈku·te ˈʔižoʔ" "kaa redondo xižo" "tinduu xižo" "'kuča 'baʔa 'čiyo" "si ka'te 'šiyo" "'čiyo 'kuča 'yosi" "'čiyo 'kutya" "'čito 'čio" "tikata šuu" "tɨxchuu jiyo un" "'tikatia 'šio" "či'kuča 'šioo" "ña ti'kutia ku 'šio" "'tikatia 'siyo" "ři 'kučani 'šooa" "'čikača 'dia 'šio"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records