The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Syntax-05_37-Santiago_Tamazola-ra

32

32

32 V-37

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.inu 'una 'kibi na 'šiʔi ndi 'xwa~a~

1 2 3 4 5 6i~i~ _ 'ibi _ 'uni _ 'kumi _ u~ʔu~ _ iñu _

7 8 9 10 11uša _ una _ i~i~ _ üši _ üši i~i~ _

12 13 14 15'üši 'ibi _ 'üši 'uni _ üši kumi _ 'ša~ʔu~ _

16 17 18 19sa~ʔu~ i~i~ _ 'ša~ʔu~ 'ibi _ ša~ʔu~ 'uni _ 'ša~ʔu~ 'kumi _

falta del 20 al 24

25 26 27 28'oko u~ʔu~ _ 'oko 'iñu _ oko uša _ oko una

29 30 31'oko i~i~ _ 'oko 'üsi _ oko üši i~i~

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-D1-Xayacatlan_de_Bravo

33

33

33 D-1

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.sa 'una 'kibi ni 'šiʔi nji 'xuan

1 2 3 4 5 números i~i~ _ 'wi _ 'uni _ 'kumi _ 'u~ʔu~ _

6 7 8 9 10 'iñu _ 'usa _ 'una _ 'i~i~ _ 'uši _

11 12 13'uši i~i~ _ 'uši wi _ 'usi 'uni _

14 15 16'uši kumi _ 'sa~ʔu~ _ sa~ʔu~ i~i~ _

17 18 19sa~ʔu~ wi _ 'sa~ʔu~ 'uni _ 'sa~ʔu~ kumi~ _

20 21 22 23'oko _ 'oko i~i~ _ 'oko wi _ 'oko uni _

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-02_80-Santa_Maria_Zacatepec-ra

22

22

22 II-80

155 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.'biti una 'kibi 'čiʔi 'ndii 'xwan

1 2 3 4 5 6 7 8 10i~i~ _ ubi _ uni _ 'kumi _ u~ʔu~ _ iñu _ uča _ una _ ii _ uči

11 12 13 14 15 16'uči i~i~ _ uči ubi _ uči uni _ 'uči 'kumi _ 'ča~ʔu~ _ čaʔu ii

17 18 19 20 21 22ča~ʔu~ ubi _ ča~ʔu~ uni _ 'ča~ʔu~ 'kumi _ 'oko _ oko i~i~ _ oko ubi

23 24 25 26 27oko uni _ oko kumi _ oko u~ʔu~ _ oko iñu _ oko uča

28 29 30 31oko 'una _ oko i~i~ _ oko uči _ oko uči i~i~ _

32 33 34oko uči ubi _ oko uči uni _ oko uči kumi _ faltó contar del 35 al 39

40 41 42 43usiko _ 'ušiko i~i~ _ ubi šiko 'ubi _ ubi šiko 'uni

44 45 46ubi šiko 'kumi _ ubi šiko u~ʔu~ _ ubi šiko iñu _

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant

Syntax-03_35-Santa_Maria_Yucunuti-ra

32

32

32 III-35

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.'seʔa 'una 'küü 'šiʔi 'ndii 'xwa~a~

1 2 3 4 5 6 7 8 i~i~ _ 'ibi _ 'uni _ 'komi _ u~ʔu~ _ iñu _ usa _ una _

9 10 11 12 13 14i~i~ _ uši _ 'uši i~i~ _ 'uši ibi _ 'uši 'uni _ 'uši 'komi

15 16 17 18 19sa~ʔu~ _ sa~ʔu~ i~i~ _ sa~ʔu~ ibi _ 'saʔu 'uni _ 'sa~ʔu~ 'komi

20 21 22 23 24oko _ oko i~i~ _ 'oko 'ibi _ oko uni _ 'oko 'komi

25 26 27 28'oko 'u~ʔu~ _ oko iñu _ 'oko 'usa _ 'oko 'una

29 30 31 32'oko i~i~ _ 'oko uši _ 'oko 'uši i~i~ _ oko uši ibi

Last edit over 1 year ago by Ryan Sullivant
Records 31 – 34 of 34