8

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

4 revisions
CristobalTlatelpa at Apr 01, 2023 11:54 AM

8

Ma quimatica[n] mochintin yn aquique quitasque
ynnin namatlacuilol yn nehuatl Josepha Ju[an]a sitlal nic
nosihuatzintli yn teoyotica nonamic ocatca ytoca ga
briel Diego patolcala[n] yomomiquili Auh nicynpia ome no
pilhuan sohuame yn se ytoca Ang[eli]na patolcala[n] ynic ome
ytoca mag[dale]na maria patolcala[n] nica[n] tocha[n] ypa[n] ynnin alte
petl san andres cholola[n] ytech tipuhui yn itlaxilacaltzin
yn señor san Jua[n] Aquiyahuac pilopa[n] yehica yn ax[can] nicytohua
yn nehuatl Josepha Jua[n]a sitlal yhuan yn nopilhua[n] ometin
yn nica[n] oniquinteneuh onicmopialia se tlaltzintli yto
cayocan ysatla[n] Auh ynnin tlali huel noaxca notlat
qui onehmomaquilitehuac ynococoltzin ocatca ytoca
domin[go] sitlal Auh nicytohua ynni tlali masihui omota
machiuh nochi yn tlacotlali notlalcohual onicocohuili
nemac ocatca Auh asn se tlali omochiuh yehica yn ax
ca[n] nicytohua huel nosenyolocacopa notlanequilistica
huel yxpantzinco yn dios nicytohua ynic Axca[n] te nicnama
ca yn tlali ypa[n]pa ye onicynsentlali yn nome nopilhuan yc oni
quinnonotz yc ytencopa ynic Axca[n] ye nicnamaca yn tlali
Auh ynicnamacuiltia yehuatl yn itoca D[o]n phelipe de la
Cruz samora yn inamic D[oñ]a josepha getrudi san no ni
ca[n] chaneque ypa[n] ynnin Altepetl san andres yntlaxi
lacal santiago xicotenco pilopa[n] Auh yn tonenonotzal
omochiuh yn nechmaca yn ipatiuh yn tlali matlactli
yhuan ome pesos teocuitlatl chipahuac nomatica onocon
seli yn nehuatl josepha j[uan]a sitlal Auh ynnin tlali omo
tamachiuh yn ihueyaquilis yn tlaxcalancopa yhua[n] yn a
tlixcopa quipia onpohuali yhua[n] matlactli yhua[n] yey baras
yhua[n] tlaco bara Auh yn omotamachiuh yn ipatlahualis
yn tonali yquisayan yhua[n] yn tonali ycalaquianpa quipia
onpohuali yhua[n] chiquy baras yhua[n] se ochabo Auh
onhuetzi yn tlaxcalancopa taquapa[n] tepitzin ontzinqui
sa omotamachiuh caxtoli yhua[n] nahui baras yhua[n]
se tersia yn tonali yquisaya[n] quitlalnamiqui yca yn itlal yn
pasqual tecololi yn tonali ycalaquianpa quitlalnamiqui yca
yn itlaltzin yn sohuapili tepeticpac yn tlaxca[n]la[n]copa quitlal
namiqui yca yn itlal yn d[o]n fr[ancis]co quilo yn atlixcopa otli moch

8