8

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

Ma quimatica[n] mochintin yn aquique quitasque
ynnin namatlacuilol yn nehuatl Josepha Ju[an]a sitlal nic
nosihuatzintli yn teoyotica nonamic ocatca ytoca ga
briel Diego patolcala[n] yomomiquili Auh nicynpia ome no
pilhuan sohuame yn se ytoca Ang[eli]na patolcala[n] ynic ome
ytoca mag[dale]na maria patolcala[n] nica[n] tocha[n] ypa[n] ynnin alte
petl san andres cholola[n] ytech tipuhui yn itlaxilacaltzin
yn señor san Jua[n] Aquiyahuac pilopa[n] yehica yn ax[can] nicytohua
yn nehuatl Josepha Jua[n]a sitlal yhuan yn nopilhua[n] ometin
yn nica[n] oniquinteneuh onicmopialia se tlaltzintli yto
cayocan ysatla[n] Auh ynnin tlali huel noaxca notlat
qui onehmomaquilitehuac ynococoltzin ocatca ytoca
domin[go] sitlal Auh nicytohua ynni tlali masihui omota
machiuh nochi yn tlacotlali notlalcohual onicocohuili
yn moquihtitzin ocatca ytoca migu[el] sitlal aun san no ytlal
nemac ocatca Auh san se tlali omochiuh yehica yn ax
ca[n] nicytohua huel nosenyolocacopa notlanequilistica
huel yxpantzinco yn dios nicytohua ynic Axca[n] te nicnama
ca yn tlali ypa[n]pa ye onicynsentlali yn nome nopilhuan yc oni
quinnonotz yc ytencopa ynic Axca[n] ye nicnamaca yn tlali
Auh ynicnamacuiltia yehuatl yn itoca D[o]n phelipe de la
Cruz samora yn inamic D[oñ]a josepha getrudi san no ni
ca[n] chaneque ypa[n] ynnin Altepetl san andres yntlaxi
lacal santiago xicotenco pilopa[n] Auh yn tonenonotzal
omochiuh yn nechmaca yn ipatiuh yn tlali matlactli
yhuan ome pesos teocuitlatl chipahuac nomatica onoco[n]
seli yn nehuatl josepha j[uan]a sitlal Auh ynnin tlali omo
tamachiuh yn ihueyaquilis yn tlaxcalancopa yhua[n] yn a
tlixcopa quipia onpohuali yhua[n] matlactli yhua[n] yey baras
yhua[n] tlaco bara Auh yn omotamachiuh yn ipatlahualis
yn tonali yquisayan yhua[n] yn tonali ycalaquianpa quipia
onpohuali yhua[n] chiquy baras yhua[n] se ochabo Auh
onhuetzi yn tlaxcalancopa tlaquapa[n] tepitzin ontzinqui
sa omotamachiuh caxtoli yhua[n] nahui baras yhua[n]
se tersia yn tonali yquisaya[n] quitlalnamiqui yca yn itlal yn
pasqual tecololi yn tonali ycalaquianpa quitlalnamiqui yca
yn itlaltzin yn sohuapili tepeticpac yn tlaxca[n]la[n]copa quitlal
namiqui yca yn itlal yn d[o]n fr[ancis]co quilo yn atlixcopa otli moch

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page