The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Pages That Mention 20

Syntax-02_80-Santa_Maria_Zacatepec-ra

22
Indexed

22

22 II-80

155 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan. 'biti una 'kibi 'čiʔi 'ndii 'xwan

1 2 3 4 5 6 7 8 10 i~i~ _ ubi _ uni _ 'kumi _ u~ʔu~ _ iñu _ uča _ una _ ii _ uči

11 12 13 14 15 16 'uči i~i~ _ uči ubi _ uči uni _ 'uči 'kumi _ 'ča~ʔu~ _ čaʔu ii

17 18 19 20 21 22 ča~ʔu~ ubi _ ča~ʔu~ uni _ 'ča~ʔu~ 'kumi _ 'oko _ oko i~i~ _ oko ubi

23 24 25 26 27 oko uni _ oko kumi _ oko u~ʔu~ _ oko iñu _ oko uča

28 29 30 31 oko 'una _ oko i~i~ _ oko uči _ oko uči i~i~ _

32 33 34 oko uči ubi _ oko uči uni _ oko uči kumi _ faltó contar del 35 al 39

40 41 42 43 usiko _ 'ušiko i~i~ _ ubi šiko 'ubi _ ubi šiko 'uni

44 45 46 ubi šiko 'kumi _ ubi šiko u~ʔu~ _ ubi šiko iñu _

Last edit almost 4 years ago by

Syntax-03_35-Santa_Maria_Yucunuti-ra

32
Indexed

32

32 III-35

146 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan. 'seʔa 'una 'küü 'šiʔi 'ndii 'xwa~a~

1 2 3 4 5 6 7 8 i~i~ _ 'ibi _ 'uni _ 'komi _ u~ʔu~ _ iñu _ usa _ una _

9 10 11 12 13 14 i~i~ _ uši _ 'uši i~i~ _ 'uši ibi _ 'uši 'uni _ 'uši 'komi

15 16 17 18 19 sa~ʔu~ _ sa~ʔu~ i~i~ _ sa~ʔu~ ibi _ 'saʔu 'uni _ 'sa~ʔu~ 'komi

20 21 22 23 24 oko _ oko i~i~ _ 'oko 'ibi _ oko uni _ 'oko 'komi

25 26 27 28 'oko 'u~ʔu~ _ oko iñu _ 'oko 'usa _ 'oko 'una

29 30 31 32 'oko i~i~ _ 'oko uši _ 'oko 'uši i~i~ _ oko uši ibi

Last edit almost 4 years ago by
Displaying pages 36 - 37 of 37 in total