33

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

3 revisions
at Nov 12, 2019 01:17 PM

33

32 IV-25

141 - Yo voy a ir, pero él no.
'xɨ~ʔɨ~ 'mee 'njuʔu ko 'meete a 'xɨʔɨ

142 - Ya están quemando ellos la milpa.
1- žɨ 'čuʔu ñuu 'meete 'nuu i'tu
2- žɨ 'čuʔu 'meete 'nuu i'tu

143 - A la gallina negra, ya la mataron.
1- ti~u~ 'hnuundo že ni ka'ñaʔi
2- ti~u~ 'hnuundo že ni xani ñaʔi

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.
ñee 'meeña ndie 'xeʔeña či ni da'keeña 'nuu i'tu

145 - Van a quemar copal para el santo.
kažu duše na'kwaa kee ñuʔme 'nuu sa'ndundo
kažu duše nukwaa kee ñuʔmu 'nuu sandundo

33

32 IV-25

141 - Yo voy a ir, pero él no.
'xɨ~ʔɨ~ 'mee 'njuʔu ko 'meete a 'xɨʔɨ

142 - Ya están quemando ellos la milpa.
1- žɨ 'čuʔu ñuu 'meete 'nuu i'tu
2- žɨ 'čuʔu 'meete 'nuu i'tu

143 - A la gallina negra, ya la mataron.
1- ti~u~ 'hnuundo že ni ka'ñaʔi
2- ti~u~ 'hnuundo že ni xani ñaʔi

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.
ñee 'meeña ndie 'xeʔeña či ni da'keeña 'nuu i'tu

145 - Van a quemar copal para el santo.
kažu duše na'kwaa kee ñuʔme 'nuu sa'ndundo
kažu duše nukwaa kee ñuʔmu 'nuu sandundo