11

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Indexed

11
I-24

41 - Es grande la casa.
'nyeʔe 'kaʔnu 'beʔe 'ša~a~
'nyeʔe 'kaʔnu beʔa~

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa.
'mee¢a 'šini sa ¢e 'sini 'ša~a~ ki~ʔi~¢a
ku 'či~u~ 'čišeʔeni

43 - ¿ Es dulce la miel?
nzeʔe 'bidi 'ndudi 'sa~a~ña

44 - Él va a beber el agua.
'meeči 'koʔo 'ndu¢a
meenu 'koʔo nu 'ndu¢a

45 - Lo echó ella (hablando de un líquido)
'meenu 'dakana 'n¢aa 'ndu¢a
meeči 'dakana 'n¢aa 'ndu¢a

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page