15

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

3 revisions
Ryan Sullivant at Mar 25, 2019 04:56 PM

15

72 - Ese hombre empieza a reir con sus compañeros.
'řaa.i.ka~. ka¢a.ʔa.řa ¢a.ku.naʔa.řa ¢iʔi.ʔa.'mi.gu.řa
raa.i.ka~ ča.ku.naʔa.ra ¢iʔi.ʔa.'mi.gu.řa

73 - ¿Dónde va a ir el compañero de ellos?
'maa 'kwa~ʔa~ a'mi.gu.řa i.ka

74 - Pocos hombres ricos van a cargar lodo.
'ña 'kwa.ʔa.řa ¢aa 'ku.ku.na.řa kwa~ʔa~.řa tɨ~nɨ~ra njaʔyu
(řa)'ña~ 'kwa.ʔa.řa ¢aa 'ku.ka tɨ~ɨ~.ra njaʔyu

75 - la jícara chica
ya.¢i nji.ʔi
ya.¢i naʔnu{gloss:grande}

15

72 - Ese hombre empieza a reir con sus compañeros.
'řaa.i.ka~. ka¢a.ʔa.řa ¢a.ku.naʔa.řa ¢iʔi.ʔa.'mi.gu.řa
raa.i.ka~ ča.ku.naʔa.ra ¢iʔi.ʔa.'mi.gu.řa

73 - ¿Dónde va a ir el compañero de ellos?
'maa 'kwa~ʔa~ a'mi.gu.řa i.ka

74 - Pocos hombres ricos van a cargar lodo.
'ña 'kwa.ʔa.řa ¢aa 'ku.ku.na.řa kwa~ʔa~.řa tɨ~nɨ~ra njaʔyu
(řa)'ña~ 'kwa.ʔa.řa ¢aa 'ku.ka tɨ~ɨ~.ra njaʔyu

75 - la jícara chica
ya.¢i nji.ʔi
ya.¢i naʔnu{gloss:grande}