27

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

año 1738
Yca in itoCatzi[n] Dios tetatzi[n] Dios ytlasopoltzi[n] Dios espiritu santo san se huel neli
teotl Dios yn ixquich yn huelitzi[n] nicmoneltoquitia ynehuatl fran[cis]co
antt[on]o masa yn teoyotiCa nonamic Juana ma[ri]a niCan tocabesera
s[an]ta ma[ri]a tecpan pilopan auh yn axCan nicchihua ynomelahua
Catzonquisalis ynotestamento yeyca huel moCoCohua ynotla
lo ynosoquio auh ynanimatzi[n] huel pactiCa quimochicahuilia
yn t[o]t[ecuiy]o Dios auh niquitohua yn iquac nimomiquilis ynoyolia
ynani ysenmactzi[n]Co nicmoCahuili ynotepantlatoCatzi[n] yn
sihuapili s[an]ta ma[ri]a ma ypan motlatoltis yn ixpantzi[n] Co yn itlasoco
netzi[n] yn t[o]t[ecuiy]o Jesuxpo
ynic sentlamantli niquitohua ynehuatl fran[ci]sco antt[oni]o masa yn iquac ni
momiquilis ynotlalo ynosoquio toCos yteopanchantzinco ynotepan
tlatocatzi[n] san pa[bl]o onCan nopan mochihuas sentetl missa Requie
Cantadda yc palehuilos ynoyolia ynanima motemaCas
yn huentzintli 4 p[eso]s yhuan sentetl Vigilia motemaCas yn hue[n]
tzintli 1 p[eso]s auh ynic nimotoCas ynotecoch motemacas
yn huentzintli 3 p[eso]s yhuan huel niquinmotlatlauhtilia
ynoteopixCatzitzinhuan niCan nochan nechmaniliquihui ye
y[n] teopixCatzitzinti[n] yCa Capa
yniC ontlamantli niquitohua ynehuatl fran[cis]co antt[oni]o masa ynochan
ynoCa yetetl ynic sentl xantoCaltzintli ytztiCac tonali yquisa
yan yniC ontetl tescali ytztiCac tonali ycalaquia[n] ynic yetetl
ytztiCac tlaxCalanCopa nicmomaquili ynopiltzi[n] yc nochi yn
Coral yn ipan mani yn yetetl Calti[n] ytoca sebastia[n] salbador
yhuan yn Jesus nasareno semiCac onCan moyetzties nitlana
huatia Yn imixpan ynoalbasea yn testigo
Ynic yetlamantli niquitohua ynehuatl fran[cis]co antt[oni]o masa nicpia ynohue
huechan onechmomaquilitehua ynotatzin ocatca sa sentetl
yn Caltzintli yn ocsequi ye ohuetzqu[i] auh yn axCan nicmoma
quilia ynopiltzi[n] ytoCa Juan antt[oni]o masa yc nochi yn
Coral yn ipan iCac yn sentetl Cali ytztiCac atlixcopa

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page