4

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

ypan ynin altepetl ciud[ad] chololan yc senpohuali
yhuan chiquasen tonali metztli Abril mill y sete
cientos y Dies y nuebe años nican ytech yn tlatoca ca
bildo tixpan onesqui yn D[o]n An[toni]o de loaisa caxtiltecatl
Nican chane ypan ynin altepetl yhuan ote
chitlanili hueliotl ynic ticmacasque consentimi
ento yn quenami ticmaca para quitraspasarhuilis
yn D[o]n Antt[oni]o Gonsales yhermanotzin yn coral ytech po
hui yn tocomunidad auh yn nehuatl D[o]n Ju[an] de la
crus casco Gov[ernado]r ycatzinco yn su Mag[esta]d ypan ynin
omoteneuh altepetl yc mochintin yn alcaldes
hordinarios yhuan yn ocsequin oficiales de repu[bli]ca tic
qualmati yn tlaytlanilis yhuan ma quimotlali
yn tapia quenami quimitlanilia yhuan semicac
quireconoseros yn maquilpoali p[eso]s ytech pohui yn
tocomunidad yhuan yn quemanian quimonequil
tis ticate ynic ticmochihuililisque yn scriptura
ypalehuilica yn omoteneuh d[on] Antt[oni]o Gonsales, auh
oquicpan ticmomaquilia ynin amatl ynic nel
tis melahuac ticmomaquilia yn consentimiento
yhuan nehuatl quenami niGov[ernado]r nictlalia yn no
toca yhuan nofirma ypan ini metztli yhuan
xihuitl
D[on] Ju[an]o Casco

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page