Fondo Real de Cholula

OverviewStatisticsSubjectsWorks List

Pages That Mention Fray Estevan de Alcova

frc_vol009_03_01

page_0047
Needs Review

page_0047

Y[tem] Ynicaitocatzin dios tetatzin yuan dios tepiltzin yuan dios espi[ritu] sancto nicpeualtia yn notestamen[t]o maq matican ynixquich iniquittazque ynin amatl ca ne uatl notocac don Cristóbal Jiménez nican nochan Spa altepetl ciudad cholulan ni poui San Miguel Yzcoloco auh yn axcan nech mo nochilia yn tlatouani dios ca ni ino ococoua çenca nitlanaui auh ye çe yn noyollo naia aquen catqui çan pactica auh nicchixtica yn miqui ztli yn aiac yxpampa eua yn aiac quitlalcauia yeuatly ynic nicchiua notestamen[t]o yn çatlatzonco çatlatzaccan motlaliz ynic mochipa mopiaz ynic aiac quitlacoz ye uatly ynic nicchiua notestamento [línea de cancelación] Y[tem] auh uel achtopa yc ni peua yn noia noychlia ymactzin a noçontlalia yn tote dios ypampa ca o nech mochiuili yua nic mo tlatlauhtilia ynic nechmo tlacoliliz nechmo popochuiliz ynixquich no tlatlacol ynic nechmouiqui liz yn Chantzinco ynichuicatl ilic yn mo te neua Santa gloria yniquac oquitlalcaui yn naia yn no nacai o auh yn nonacaio ompa motucaz yni tlateuchiualpa tzina yn tote o dios ompa nechmo machi yo tiliz yn - teipixqui yn no sepul[tur]a yn notecoch no tlatatac ynin - Xpiano onimoqua atequi om monamicti yixpantzi yn dios _ Y[tem] Inic centlamantli nitlanauatia yniquac ni momiquiliz auh nimacoc sepul[tur]a yntencopatzinco yn teupixca tlatoque propinciales frai miguel de nauaro Fray Miguel de Navarro yua frai esteuan de alcoua Fray Estevan de Alcova frai Ro tIago dorianynic mo tlalin tunpa nepomtla ynin nitlanauatia auel poliuiz teixpan mochiuaz _ Y[tem] Inic ontlamantli nitlanauatia nic celia yni apito tzin San Franco auh yn huentzintli mo cauatiuh - chicuei pos auel poliuiz ypampa ca ni xprano - -

Last edit over 2 years ago by FranciscoJavierFernandez
Displaying 1 page