page_0047

OverviewVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Y[tem] Ynicaitocatzin dios tetatzin yuan dios tepiltzin yuan
dios espi[ritu] sancto nicpeualtia yn notestamen[t]o maq
matican ynixquich iniquittazque ynin amatl ca ne
uatl notocac don Cristóbal Jiménez nican nochan Spa
altepetl ciudad cholulan ni poui San Miguel Yzcoloco
auh yn axcan nech mo nochilia yn tlatouani dios ca
ni ino ococoua çenca nitlanaui auh ye çe yn noyollo
naia aquen catqui çan pactica auh nicchixtica yn miqui
ztli yn aiac yxpampa eua yn aiac quitlalcauia yeuatly
ynic nicchiua notestamen[t]o yn çatlatzonco çatlatzaccan
motlaliz ynic mochipa mopiaz ynic aiac quitlacoz ye
uatly ynic nicchiua notestamento [línea de cancelación]
Y[tem] auh uel achtopa yc ni peua yn noia noychlia ymactzin a
noçontlalia yn tote dios ypampa ca o nech mochiuili yua
nic mo tlatlauhtilia ynic nechmo tlacoliliz nechmo
popochuiliz ynixquich no tlatlacol ynic nechmouiqui
liz yn Chantzinco ynichuicatl ilic yn mo te neua Santa
gloria yniquac oquitlalcaui yn naia yn no nacai o
auh yn nonacaio ompa motucaz yni tlateuchiualpa
tzina yn tote o dios ompa nechmo machi yo tiliz yn -
teipixqui yn no sepul[tur]a yn notecoch no tlatatac ynin -
Xpiano onimoqua atequi om monamicti yixpantzi
yn dios _
Y[tem] Inic centlamantli nitlanauatia yniquac ni momiquiliz
auh nimacoc sepul[tur]a yntencopatzinco yn teupixca
tlatoque propinciales frai miguel de nauaro Fray Miguel de Navarro yua
frai esteuan de alcoua Fray Estevan de Alcova frai Ro tIago dorianynic mo
tlalin tunpa nepomtla ynin nitlanauatia auel
poliuiz teixpan mochiuaz _
Y[tem] Inic ontlamantli nitlanauatia nic celia yni apito
tzin San Franco auh yn huentzintli mo cauatiuh -
chicuei pos auel poliuiz ypampa ca ni xprano -
-

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

FranciscoJavierFernandez

[Margen superior, al centro] Crismón gráfico.
[Margen superior, a la derecha, con lápiz] 109 23