page_0023

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Incomplete

noconselia chicuey peso yhuan chicome tomin
ynin tomintzin camo san ticnenpolohua ca
nimopalehuiya yca y[n] notecococayo ynic [?]
micac neltiliyes auh yn axcan niquitohua yn
tlalnamacac nica nican nicmotenehu[i]
lia yn itlasomachiyoquauhnepanol
yn t[o]t[ecuy]o D[io]s yn santiss[i]ma crus juramento
ynic amo sepa nimoxicos yntla sepa nim[o]
xicos ca opa yxquich nicuepas yn tomin yhu
amo yc nimacos y[n] notlal sano yuhqui yn tlal
cohuani yntla moxicos ca quipolos yn itomin
auh yn axcan ca huel tiquinmotlatlauhtili[a]
yn taltepepachocatzitzinhuan yn conm[a]
quilia yn iatzin yn itepetzin yn t[o]t[ecuy]o D[io]s yn aquin
sepa tlachalanis ca niman ticmixpantilisque
yn s[eño]r alcalde mayor ca semicac yehuatzin [ca]
moneltililis yn tonenonotzal omochiuh ma
so yn s[an]ta yglesia cura bicario jues eclesiastico
manoso yn jues go[bernad]or por su mag[esta]d manoso yn fiscal
mayor de la s[an]ta yglesia ca semicac yehuantzin
conmoneltililisque yn tonenonotzal omo
chiuh no ymixpan yn tlaneltilianime testigos
tin y[n] nican motoca ycuilosque no nicneltilia
yn amatlacuilohuani escriba[n]o de cab[ild]o yca no[?]
ca nofirma omochiuh ynin tlalamatl Domen[i]
co yc matlactlanahui tonali mani meztli
septiembre ypan ynin xihuitl de
mil setesientos y dies anos
testigo
agostin tlaquatl
testigo
andres otiman
testigo
grabiel torivio
nixpan
Ju[an] de los ssantos Gallego
escriba[n]o de cab[ild]o

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page