28

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Indexed

131 - Tronó
kaʔndɨ

132 - ¿Va a hervir la manteca?
'kwa 'kwiso 'ša~ʔa~

133.- Estań tirados los huesos.
'kančiʔi 'yɨkɨ
'ka ndyiʔi 'yɨkɨ
2 'ka ndyiʔi ɨ~ɨ~ 'yɨkɨ

134 - Sal
-------------low'
'ñɨɨ

135. - trabajo
'čiñu
--------- high
tyiñu

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page