10

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Indexed

10 V-15

42 - Él sabe que el borracho va a quemar su casa.
ba 'kaʔmi řa čini 'beʔu~

43 - ¿Es dulce la miel?
a 'biši nduši

44 - Él va a beber el agua.
ku 'koʔoyo 'nduta

45 - Ella la tiró.
'naku čatiu~

46 - el río grande
'kaʔnu ta 'kaʔnu
'ka ʔnu ša~ ta 'kaʔnu

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page