5

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Indexed

2

7 - algodón blanco 'kači 'kwiči
katyi kwiči

8 - seis calabazas chicas
iñu~ ndaʔaiyɨkɨ 'iñu 'ta~ʔa~ 'yɨkɨ~
iñu~ ta~ʔa~ zɨkɨ

9 - un rifle largo
nduu či ka'ñi~ 'tuči 'kañi
ka'ñi~ 'kuči kañi tuči
ka'ñi~ 'tuči

10 - ¡siéntese!
'u~u~yaa 'u~u~ 'yaa ku~u~ yaa
'u~u~m yaa

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page