31

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Indexed

31
I-24

141 - Yo voy a ir, pero él no.
nǰuʔu kuu sa kiʔnsu do ko niu ko
nzuʔu kuu sa kiʔnzu 'kusa ma 'ki~ʔi~nu
nzuʔu kuu sa kiʔindi do ikiču ma ki~niči
nzuʔu kuu sa kiʔindi do ikičua ma kiniči

142 - Ya están quemando ellos la milpa.
te med low written above "ke", "kwa" and "kwa"
sa 'kesaʔa dakaa iču 'kwa itu 'kwa
♀ 1) sa k/te saʔa da kayuša ituša~
2) sa k/te saʔa iša da kayuii itu

143 - A la gallina negra, ya la mataron.
nǰuši 'to~o~ sa 'saʔniyate
nǰuši 'to~o~ga? sa 'saʔniyate
nǰuši 'to~o~nǰa? sa 'saʔniyate
Adv written by "ga?"/"nǰa"

144 - Fue ella por agua y la echó en la milpa.
'sa~ʔa~ 'meea~ sa 'ke~ʔa~ 'ndu¢a sa~ 'čidoña itukwa~
'sa~ʔa~ 'meea~ sa 'ke~ʔa~ 'nduca sa~ 'čidoña ituša~

145 - Van a quemar copal para el santo.
? ♂ 'bita ku sa da'kai ¢a 'yuma ši 'santu kwa
♀ ? ? ? CUS Vin ellos copal para

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page