11

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

3 revisions
at Jun 05, 2019 01:09 PM

11

11 I-1

41 - Es grande la casa

Adj S 'kaʔnu beʔ(u)
grande casa

42 - El sabe que el borracho va a quemar su casa.

Vsx(que)a S Aux(s)? Vs O ni 'xinia~ xa 'čaana 'xini 'kaʔmude beʔe
Asp. sabe-él? que? borracho? va? él? queman-el casa
hombre horracho?

43 - Es dulce la miel?
[V]
QM[Adj]S a biši 'ndušɨ
QM dulce miel

44 - El va a beber el agua

S Vs O maade kuʔude nduča
el beber el agua

45 - Lo echó ella. (hablando deun líquido)

? a 'kanda 'tuyu ɨ~ɨ~ 'tu~ 'ndɨšɨ
(ž) ?

11

11 I-1

41 - Es grande la casa

Adj S 'Kaʔnu beʔ(u)
grande casa

42 - El sabe que el borracho va a guemar su casa.

Vsx(que)a S Aux(s)? Vs O ni 'xinia xa 'čaana 'xini 'kaʔmude beʔe
Asp. sabe-él? que? borracho? va? él? queman-el casa
hombre horracho?

43 - Es dulce la miel?
[V]
QM[Adj]S a biši 'ndušt
QM dulce miel

44 - El va a beber el agua

S Vs O maade kuʔude nduča
el beber el agua

45 - Lo echó ella. (hablando deun líquido)

? a 'kanda 'tu(ž)yu 't't 'tu 'ndɨšɨ
?