page_0022

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Cera yca mocohuaz Ytechpohuiz SantiSsimo, auh in oc caxtolli pesos ypan
pa gastos de guerra Ynin maxiltil huel quenametitla nahuatiah ytech
patzinco tohueitlahtocatzin Yhua[n] ynin totlanahuatil to yhuan
Causa mozaloz Ytech Yn iehhuatl Yamatlahcuilol alcade Sebasti
an hernandez nican omochiuh ypan ynin Casas de Cauildo ypan tona
tiuh yhua[n] Xihuitl tlacpac omoteneuh ye nican quimotlalilia fir
ma tlahtoani governador Yhua[n] cauildo
D[on] Fran[cisc]co Lazaro G[obernad]or D[on] Melchor Caçerez al[cal]de
Joan de Rosas alguacil m[ayo]r Pascual martin Teniente
Onicchiuh yca ytl nahuatiltzin Justicia
Bernabe A escriv[an]o
Peticion

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page