Parecer sobre si el juez ordinario puede resistir, corregir o enmendar los excesos y fuerzas que haga el delegado (1600-1699)

ReadAboutContentsHelp
[Seems to discuss whether the common judge can resist, correct or amend the excesses and forces that the delegate makes]

Pages

1
Incomplete

1

qua facti relatione supposita, ad huius litis veram decisionem cognoscendam, dus questiones in iure mihi resultare vident Prior est utrum dictus Thomas Ruiz deliando qui fideiussit pro Andrea de la penda de es representando et sittendo in carcere intra mensem abs q[ua] aliqua alia requisitione et interpellatione sub pena et conditione quod nisi id facerent, maneret obligatus pro quantitate qua mille debebat, ni secus at q[uot] si esset fideiussur de emitione vulgu de saneamiento. Incide rit inproctam obligationem eo ipso quot terminus dicti mensis lapsus fuit, qua muis a creditione requisitus etin terpellatus non fuerit. Secunda qua estio est, vitrum supposito quod propter moram quas commibit illum no representando ad terminum obligatus fuerit, fine alia requisitione sine interpellatione, potuerit nihi lominus hanc moram emendare sine purgare illum postea representando etin carcerem detrudendo, et sic libertus sit a presdicta obligatione. Et ut melius et facilius dictas quaestiones absolutam quia hic materia de mora et more emendatione est de apicibus iuris Lt tradunt Bartol et duct inil. singulam D. deverbior oblig[ationem] et Petrus Laristus de apicibus fueris in trastatu de mora, in primis premittendum est, morce diffinitionem difficiles quidem esse ut tradit L.C. int. mora 32. O. devr..is? ibi, difficilis est huig rei deffinitio, iuxta communes illiux tc explicationem quam port Accius. ibi verbo difficilis, tradit ferretus intracta de mora pag. 4 et alis quos refert. Corrasius Lib. Z. miscelam cap. O sed mihilo minus reiertis varys diffinitiombus quas passim tradunt scribentes, ea mihi breuoir et magis apta videtur que traditur a Jacobo de Migris in d. l. si insulam num il salyceto ripa et sicino nu. z. in. l. quod miha

This page is incompleteEdit this page
Last edit over 2 years ago by MercySandovalM
2
Incomplete

2

Si certus petatur et alis relati per Barbosan in leye si mora in princ. ¿FF? Solat matrimonio ut sit debiti solicendi vel recipiendi reprobata di latio etenim non omnis di latio mora judicatier sed ea tantum quod est culpabilis et reprobata, etinqua debitur vel creditur mo ratur, et tardat in eo praestando quod alter alteri dare aut facere debet. I pecunia J. S. ultimo. D de usuris de L. quod determihi si certus petatur. L si exlegati causa et d. L. si insulam D. de verborum cum abis sinibubus.

Secundo Premittendum est moram ab eisdem do sturibis in duas species communiter dividi, quarum alteram vo cant regularem, alteram irregularem, qua divisio licet reprobetur a forcatulo intracta de mora 2 pane ¿?, aceteris autem magis communiter recipitur et deffer ditur ut constat exBart. et albis in D. L. si insulas et late per menochius de arbitraris casu 220. Et un hunc modus declaratur, ut mora regularis sine communis et ordinaria en sit quo contrahitur ex persona hoc est hominis interpellatione, nempe quia core ditor interpellavit et reguisivit debitorem visibisol veret, velim contractu ispo diem designavit ad quem solutio facionda esset dequa mors specie loquit textus in D. L. mora 32 de usuris L si penum D. quando dies legati, L magnam 12 C. de contra hen, stipulat cum abis quibus de jure nostro conve nit tx int. 28 tt 8. L. 8. et I.18 tto. 11. part. S. mora vero irregularis sine minus frequens et extraordinaria illa dicitur, que non expersona sine facto hominis sed ex reipsa committitur, legis minis terio id sperante propter alicuis cause vel persone favo rem et prius legium que licet proprie mora dici non possit ut constat exp. litia. 8g. SS. Juras de legat. 2.

This page is incompleteEdit this page
Last edit over 2 years ago by MercySandovalM
3
Incomplete

3

mors tamen effectus sortitur eius quod extrant exem pla in I. inmindrum 3 C. inquibus causis in integ reti de sit neccessaria. L. 3. SS. siquis sitio de adimen legatis. L. curabit. S.C. de action emiti cum aluis. Quibus itabremiter prognotabis ad primam questionem de veniendo utrum in cassa nostre litis dictus liano ex lapsa mensis infideiussione prefixi abs quod alia interpella tione in mora constitutus fuerit, et obligatus man ferit, pro negativa parte sequentia faciunt arg Primo quod ut inquit juriscons schuola int. nulla 88. ff de regul. por. etinnuit tx. in d. l. mora. etin d. l. si exlegati causa d. de verbors. nulla mora fieri intelligitur, ubi petitio et interpellationen precedit, quod expressit etiam Julius Paulus Lic. 3. sententiar dum ait. Mora fieri ui detur compostulanti non datur. Ergo quo ut quot dictus fideiussor interpellatus fuit, ex dolo lapsut ex mini appositi in sua obligatione non potuit videri constitus inmora. Secundo facit pro eadem pane quia cum dies adicota dit faciore prenmiboris. l. quod in diem. 70 d. desolution. d. omnis. institucta deverbors. L. cum tempus. D. de regulis juris. si ex sola die, sine ex solo lapsus termini mora fieret et comitteretur. fauer hic in odium ipsius promiboris converteretur, quod esse non debet, quia induita ad num effectium no debent contrarium operari. L. quod faciare C. delegotus. L. legata inutilitur de ademendis legatis. L.Z. ss. si emancipatus. ff debonor piss contra tabulas. Dertis expendi potest elegans tx. int. traier titis ss. de illo D. de obligation et action ubi quamuis obligatio diem habuit, a partibs qui demprostixum et statuctum intraquem solutirta

This page is incompleteEdit this page
Last edit over 2 years ago by MercySandovalM
4
Not Started

4

This page is not transcribed, please help transcribe this page

5
Not Started

5

This page is not transcribed, please help transcribe this page

Displaying pages 1 - 5 of 10 in total