The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Syntax-02_80-Santa_Maria_Zacatepec-ra

22
Indexed

22

22 II-80

155 - Hace ocho días que se murió el difunto Juan.'biti una 'kibi 'čiʔi 'ndii 'xwan

1 2 3 4 5 6 7 8 10i~i~ _ ubi _ uni _ 'kumi _ u~ʔu~ _ iñu _ uča _ una _ ii _ uči

11 12 13 14 15 16'uči i~i~ _ uči ubi _ uči uni _ 'uči 'kumi _ 'ča~ʔu~ _ čaʔu ii

17 18 19 20 21 22ča~ʔu~ ubi _ ča~ʔu~ uni _ 'ča~ʔu~ 'kumi _ 'oko _ oko i~i~ _ oko ubi

23 24 25 26 27oko uni _ oko kumi _ oko u~ʔu~ _ oko iñu _ oko uča

28 29 30 31oko 'una _ oko i~i~ _ oko uči _ oko uči i~i~ _

32 33 34oko uči ubi _ oko uči uni _ oko uči kumi _ faltó contar del 35 al 39

40 41 42 43usiko _ 'ušiko i~i~ _ ubi šiko 'ubi _ ubi šiko 'uni

44 45 46ubi šiko 'kumi _ ubi šiko u~ʔu~ _ ubi šiko iñu _

Last edit almost 2 years ago by Ryan Sullivant

Syntax-03_35-Santa_Maria_Yucunuti-ra

Displaying Page 31 - 32 of 32 in total