8

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Indexed

8 II-48

41. Es grande la casa
'kaʔnu 'beʔe

42. El sabe que el borracho va a quemar su casa.
se 'šini da'kaysa 'beʔesa

43. ¿ Es dulce la miel?
'ndudi 'bidiši / 'bidi ndudi

44. El va a beber el agua.
'xɨʔsa 'ngɨngoʔosa 'ndusa

45. Lo echó ella.
'meeši ni nšaʔsa 'biʔi
'meeši ni 'šodo 'ndusa

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page