page_0010

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

cenca yxquich ica tocializ quipanahuiz inquexquich tohueli y[n]
quenin tenantzin ynahuatil cenca ycnoyohua yn iyollo cenca
quitlaçotla yn iconeuh çan noiuh quimotlaçotiliz in Dios
oc hualca tlapanahuiz ynic quimotlaçotiliz amo cenca yhui
yn iconeuh yn huel quitlaçotla. Ynin tetlaçotlaliztli huel
ytetzinco monequi in totecuiyo Yn tla tiquittacan yn aquin
tzin yhuan yn iuh yehuatzin quimitalhuia in yehuatzin
ytetzinco catqui ynic totatzin tonantzin yhuan yn ixquich y[n]
toqualtiliz yn tla nonqua huel tiquittacan yn tlein topampa
quimochihuili ynic oquichtli ym manel ye yhui, yn tlanel
ye ic nopil ymacehual yn tlaçotlaloz amo ma technitlani
lilia amo ma yctech motlatzacuiltiliz yca yn atley tech moma
quiliz yn igraciatzin Ypampa quimiximachilia yn çoquitl
yn teuhtli yn itechpa techmochihuili yhuan techmoyocoyal
hui yhuan yn atley tochicahualiz yhuan yn tlein tiquitta
tixteloloyca ynic titlaca titlachihualtin yetechyolehuia, amo
mach yxquich inteoyotica yc titoyolehua auh yn manel amo
cenca yc qualtia yuhquin yehuatl.
[Item] Yn icontetl huel mocaquiz ynin tlatolli ynic tlaçotlaloz in Dios
yn huel tictomahuiztililizque yhuan cencatic huecapan matiz
que huecapan yn tictottilizque yn itlaçotlalocatzin yhuan yn i
qualtilitzin yhuan ynic moteic ni iuh titzmohua yn ipan yxquich
yn mochiuhtoc yhuan amo tictepito nozque amo tictlanitla
lizque ymaitlaoc centlamantli ytlaçotlaloca yn nican tlaltic
pac ym manel tota yn manel tonan yn manel topiltzin y[n]
manel yn tonoma tonemiliz. Ca niquitoz nequi amo ma ypan
pa yn ixquich yn nican nitohua ma ytla nenconchiuh yn x[Christ]pi
ano ynic quipoloz yn itlaçotlaloca in Dios yhuan ynic tictoc
niuhtitzinohua yn tla çan nen tixpan ohuetzico ynic poli
huiz yn totlatqui anoço yn temictiani tlahtlacolli mochi
huaz ye ce ma popolihui yn tlatquitl ma camo ye tlahtla
coloz, auh çan ye no ye yn ipan oc cequi yn ixquich ica
polihuiz

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page