page_0007

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

tlahtlacolo ynin nahuatilli. Ca cenca huel tetlamachtiyez, oc no yhua[n]
oncan quiximatiz yn tlacatl yn iyaohuan yhuan quimatiz
tlein ypampa tlatlacohua, no yhuan ynic quimatiz moyolcuitiz
oncan quitztiaz yn ipan ycuiliuhtoc ynic quinenehuilitiaz yn i
malhuiloca yhuan ynic nemi, ma techmomaquili yn tlanextli
ymmochi ypan in, yn aquin quitlahuilia yn ixquich tlacatl,
yn ipanhuitl ynin tlalticpactli
ç Capitulo .y. tlein mitlanililia in xpiano yn ipa[n]
yn tenahuatilli.
Ynin tenahuatilli, neci yniuh motlalia tlatolli in çan çentetl mi
tlanilia in xpiano auh ca yehuatl in quimotlaçotiliz in Dios
yece ytlahuil mochihua intla huel ytic tontlachiyacan ,ca ye
tetl yn quitlani mochihua intl ahuel auh mochi ypanca yntla
camo maci cemicac yxnahuatiloz. Ca yehuantlin, tlaneltoqui
tiztli netemachiliztli teicnoyttaliztli, cenca chicahuac ytech
moquixtia ytechpa yn occentlamantli yhuan occentetl tla
tlaillli yn oncan motta yn omotlali yn omotecpan ynin
tenahuatilli yn ipan in amoxtlacuilolli yehuatl in qui
hualtocatiuh yn quihualtoquilia yn ica ymmochipa ypan ti
tlatohua ymmochipa mochiuhtiuh ca yehuatl ymmanel amo
ticmahuiztiliz yn ça[n]ce nelli Dios yn iuhqui ymmanel amo
huey yhuan ca cenca mahuiztic quitecaquitia yni ye tlamanix
ti yn. Quimahuiztilia in Dios yn aquin quineltoca yehica y
nic neltoca, oncan quinextia ca huel ylhuil ymacehual yn
neltocoz. Quimahuiztilia in dios yn aquin çan iceltzin ytetzin
comotemachia . yehica ynic ytetzinco motemachia yc neci,
ca yxquich yhuelitzin yhuan yn aoctle centlamantli quitla
çotla yn çan huel iceltzin ytetzinco motemachia yc quinextia
ca ixquich yhueli huel cenquizqui ynic quimotlaçotilia Qui
[?]mahuiztilia in Dios yn aquin quimotlaçotilia yehica ynic
quimotlaçotilia quinextia camotquitica qualli in dios, ca in
tlaltaçotlaliztli ca qualli ytechpa quiça auh ynin motlaçotla
yn ipan yxquich ca neci yn cenquizcaqualli yhui yn ymmi

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page