page_0003

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

yn imatzin yhuan ynic quimopalehuiliz. Yn tlacaquiliztli
ca ychicahualoca ynic tlayximachoz ynic motlaz teoyotica, o
cotl tlahuilli yc quimopalehuili ynic teixmatiz ca yehuatl y
tlaneltoquiliztli ca ychicahualoca ynic tetlaçotlaloz quimopa
lehuili ynic quimomaquili qualtiliztli ytechpa yn netlaçotla
liztli ypan ynic tlacayotl, yntic tocayotia teic noytlaliztli,
ocnoyhuan accequi machiyotl ytechpa niquimatiz yn catle
huatl niquitlaçotlaz yhuan yn quenin, yn quenami,
yhuecapaniuhca. yhuan catlehuatl inquitlayelittaz ynamo
tley pan quittaz yehica yn iyocoyaloca intlacatl yn itech mochi
cauhtoc yn itechmotemachiz yn tlein monequi yn itechpa mo
temachiz yhuan quitlayehttas in tlein monequi yn aqualli
yehuatl quitlayelittaz Cano yhuan ancaytech monequi y
nin machiyotl ytech yn teyolia ynic quimatiz ynic ytechpa
moctacatiz yn iquac tetlaçotlaz tlein ynquitlçotlaz yhuan
quitlaelittaz yn tlein monequi quitlaelittas yehica yniuh
quitohua in Sant gregorio yn tlacayotl tlanequiliztli mo
chipa çan no ytechpa yn moxicohua, ym momatica quitla
çotla yn amoquitlaçotla çan no yhui ym mixnamiqui ynqui
tlaelitta in tlein quitlaçotla can no yhui in huelitiz quitoz ym
momati caquiyolpachihuitia cayc quimohuella machtilia indios
yn tlein quichuhua auh cayeic quimoyolitlacalhuia auh ye
hica yn tocenquizca qualtiliz ytechca yn tictotlaçotilizque tic
toyolpachihuitilizque ca cenca otech mocnelili ynic otechmo
maquili ym machiyotl yn octacatl huelmelahuac oncan
tech momachtilia yn catlehuatl yn quimohuelittilia yn qui
mohuel camachtilia yn quimopapaquiltilia. Auh catlehuatl
yn quimoyolitlacalhuia ynic tictlalcahuizque ynin Auh ye
tictepotztocazque ticto nemiliztizque yn ihuelmatzin Ynin
octacatl machiotl ca yehuatl yn iteotenahualtiltzin

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page