27

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

Yca in itocatzi[n] Dios tetatzi[n] Dios ytlasopiltzi[n] Dios espiritu santo san se huel neli
teotl Dios yn ixquich yn ihuelitzi[n] nicmoneltoquitia ynehuatl fran[cis]co
antto[nio] masa yn teoyotica nonamic Juana ma[ri]a nican tocabesera
sa[n]ta ma[ri]a tecpan pilopan auh yn axcan nicchihua ynomelahua
catzonquisalis ynotestamento yeyca huel mococohua ynotla
lo ynosoquio auh ynanimatzi[n] huel pactica quimochicahuilia
yn to[tecuiyo] Dios auh niquitohua yn iquac nimomiquilis ynoyolia
ynani[ma] ysenmactzi[n]co nicmocauilia ynotepantlatocatzi[n] yn
sihuapili sa[n]ta ma[ria] ma ypan motlatoltis yn ixpantzi[n]co yn itlasoco
netzi[n] yn to[tecuiyo] Jesuxpo
ynic sentlamantli niquitohua ynehuatl fran[cis]co antto[nio] masa yn iquac ni
momiquilis ynotlalo ynosoquio tocos yteopanchantzinco ynotepan
tlatocatzi[n] san pa[bl]o oncan nopan mochihuas sentetl missa Requie
Cantada yc palehuilos ynoyolia ynanima motemacas
yn huentzintli 4 p[esos] yhuan sentetl Vigilia motemacas yn hue[n]
tzintli 1 p[eso[ auh ynic nimotocas ynotecoch motemacas
yn huentzintli 3 p[esos] yhuan huel niquinmotlatlauhtilia
ynoteopixcatzitzi[n]huan nican nochan nechmaniliquihui ye
y[n] teopixcatzitzinti[n] yca capa
ynic ontlamantli niquitohua ynehuatl fran[cis]co antto[nio] masa ynochan
ynoca yetetl ynic sentl xantocaltzintli ytzticac tonali yquisa
yan ynic ontetl tescali ytzticac tonali ycalaquia ynic yetetl
ytzticac tlaxcalancopa nicmomaquili ynopiltzi[n] yc nochi yn
coral yn ipan mani yn yetetl calti[n] ytoca Sebastia[n] salbador
yhuan yn Jesus nasareno semicac oncan yetzties nitlana
huatia yn imixpan ynoalbasea yn testigo
ynic yetlamantli niquitohua ynehuatl fran[cis]co antto[nio] masa nicpia ynohue
huechan onechmomaquilitehuac ynotatzin ocatca sa sentetl
yn cantintli yn ocsequi ye ohuetzqu[ue] auh yn axcan nicmoma
quilia ynopiltzin ytoca Juan anttonio masa yc nochi yn
coral yn ipan icac yn sentetl cali ytzticac atlixcopa

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

CristobalTlatelpa

[Al márgen superior] a[ño] d[e] 1738