16

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Complete

Yn ica yn itocatzin dios tetatzin dios ytlasopiltzin dios espiritu
santo y[n] teyntin teotlacatzintzintin y[n] personas auh ca san sen huel
neli dios nicmosenneltoquitia yn oquiyocoxcos yn oquimmo
chihili yn ilhicatl y[n] tlalticpactli yn ixquich y[n] italo yha[n]
yn amo italo ca nicmotlatlauhtilia dios yn ichpochitli
s[an]ta ma[ri]a ynic mopanpa quimotlatlauhtililis yn itlasoon
conetzin totecuiyo Jesochristo ynic nopam motlatoltis yn ix
pantzinco yn itlasotatzin dios
ynic sentlamantli niquitohua ynehuatl notocan Ju[an] de
adgilar temouhcihui y[n] teoyotica nonamic ytoca
petrona ma[ria] nican tochantzinco ypan altepetzintli
s[an] luys tocapilla ca notech oquimotlalili yn iJosticia
tzin dios yn itetlasontlalitzin ca nicpacaselia yca moc
chi noyolo ytle nopan oquimonequiltin niquitohuan
tiquinpiya topilhua[n] teoyotica ca yeyme se ytoca ma[ri]a Ju[an]a temocihui
tlachcauhtzin ynic come ma[ri]a pelipa sohuatzintzintin ynic yey
ytoca andres temouhcihui ynin xocoyotzintli oconin
toteh[ua]c ynotatzin ynonantzin nextica ytech y[n] testamen
to onechmotlayocolilitehuac notlalnemac axcan nic
momaquilia ynonamic petrona ma[ri]a quinmoscaltilis ynin
tzin y[n]tla dios quinmochicahilis quimomaquilis ynin calnemac
tzin ynin huel nitlanahuatia ymixpantzinco dios yha[n] tequihuaque
y[n] testigotin ynic nopan tlatosque ymixpantzinco dios yhua[n] yn
alvasea nicchiha pelipe cuatecontzin destigo mig[ue]l feli
ciano p[edr]o quechol nopan tlatosque ymixpantzinco dios yn la
yn imixpan y[n] tlasoteopixque yn iJosticias y[n] motlapilalia
yn ipan tlatocaaltepetl siud[ad] cholola yc 6 metztli ma
yon 1079 ano ymixpan toteopixcatzin D[o]n fran[cis]co [BnBil]
nixpan fiscal s[an]ta yglesia D[o]n salvador de la cruz

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page