20

OverviewTranscribeVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

3 revisions
caroline.egan at Nov 08, 2021 10:30 AM

20

v
107
58 14 v en Veinte y dos de março se molio
de la misma horden y caña e salieron ciento 106. 26
e seis panes de açucar e Veinte e seis de espumas
62 14 v en Veinte y tres de março se molieron sesen
ta e dos carretadas el t[e]r[ci]o[?] de rresoca e de la
d[ic]ha caña e sacaron ciento e ocho panes de açucar 108. 29
y Veintenueve de espumas
63. 14 v en Veinte e quatro de março se molieron
sesenta e tres carretadas de matzpan el quarto
de rreçoca e sacaron catorze calderas de qu
salieron ciento e oncze panes de açucar e tryinta 111. 32
e dos de espumas
67 15 v en Veinte Y siete de março se molieron se
senta e siete carretadas de matzpan el cuarto
de rreçoca de chicoalcoauitl e sacaron quinze cal
deras e ciente e Veinte y Vn panes de açu 121 27
car e Veinte e siete de espumas
57 11 v en Veinte e ocho de março se molio cinquenta
e siete carretadas e salieron onze calderas Y
sacaron ochenta e ocho panes de açucar y 88. 23
Veinte y tres de espumas
63 14 v en Veinte Y nueve de março se molio se
senta e tres carretadas e salieron catorze calde
ras ciento e catorze panes de açucar e treynta 114. 30
de espumas
58. 12 v en tres de abrill se molio caña de matzpan
y del xicoalcoauitl cinquenta e ocho carre
tadas las Veinte e quatro rreçoca e salie
ron doze calderas e ciento Y diez e ocho 118.16
panes de açucar y diez e seis de espumas.
[rubric]
485


Translation

20

v
107
58 14 v en Veinte y dos de março se molio
de la misma horden y caña e salieron ciento 106. 26
e seis panes de açucar e Veinte e seis de espumas
62 14 v en Veinte y tres de março se molieron sesen
ta e dos carretadas el t[e]r[ci]o[?] de rresoca e de la
d[ic]ha caña e sacaron ciento e ocho panes de açucar 108. 29
y Veintenueve de espumas
63. 14 v en Veinte e quatro de março se molieron
sesenta e tres carretadas de matzpan el quarto
de rreçoca e sacaron catorze calderas de qu
salieron ciento e oncze panes de açucar e tryinta 111. 32
e dos de espumas
67 15 v en Veinte Y siete de março se molieron se
senta e siete carretadas de matzpan el cuarto
de rreçoca de chicoalcoauitl e sacaron quinze cal
deras e ciente e Veinte y Vn panes de açu 121 27
car e Veinte e siete de espumas
57 11 v en Veinte e ocho de março se molio cinquenta
e siete carretadas e salieron onze calderas Y
sacaron ochenta e ocho panes de açucar y 88. 23
Veinte y tres de espumas
63 14 v en Veinte Y nueve de março se molio se
senta e tres carretadas e salieron catorze calde
ras ciento e catorze panes de açucar e treynta 114. 30
de espumas
58. 12 v en tres de abrill se molio caña de matzpan
y del xicoalcoauitl cinquenta e ocho carre
tadas las Veinte e quatro rreçoca e salie
ron doze calderas e ciento Y diez e ocho 118.16
panes de açucar y diez e seis de espumas.
[rubric]
485


Translation