page_0001

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Incomplete

Jesus M[ari]a Joseph De 1667 a[ño]s
yca yn tocatzin yn Dios tetatzin yn Dios depiltzin yn Dios Espi
rito sancto yhuan yn sanctissima drinitad Auh ma cihua yn ey
PersonayS çe ca san huel çe yn iteoyotzin Nicnomeltoquetia
Auh nonactonotlatlauhtillia yn tlasoçihuaPillisancta Ma[ria]
notepan tlatocatzin Nehuatli notoca Juan Diego nican no
chan S[an]t ber[nardi]no tlaxcallantzinco Auh yn nocalpoloc tlalcomolco
yn nonamic o ca Ica Itoca Ana Maria Auh yn axcan ca no
çen yollo ca copa yn nicchihua yn nomemoria testamen
to ye yc nipehua yn na nimatzin ca y çen nauctzinco no co
cahua yn ff[ech]o Jesus xpo[Cristo] ypampa ca oquimochihuilli ma qu
motla ogollitiz Auh yn nonacayo ca noytech nicpohua
yntlalli yn soquitli ypampa ca no ytechpa oquimoc
huili yn ff[echo] Dia ca tlateochihuallas pan motocas Amen
ynic centlamantli nitlanahuatia nehualo notoca
Ju[an]o Diego ca çe nicauh tehua Nopiltzin ytoca Ju[an]o Deig[o]
ca çe yc Inechmopalehuiliz missa yntla Dios nechmo
Ilhuiliz yhuan yn inantzin Oncan moscaltis yn inan
polihuiz yn notlatol yn ipan caltzintli yn nipan oc
lli ticate ca oticmacohuique Oticmacaque tomintzin
ytoca Peo notli Nahui pso Amopolihuiz yn motlatol A
yac quinxixicos
ynic tlamantli nitlanahuatia Nehuatli notoca J[uan]o Diego
oc çe can nonicmocohuitlaltzintli ynic momaquilli
tomintzin ytoca Grabiel tecuetlachtli oquielli
chicuey pso Ayacquixixicol yn nopiltzin ytoca Ju[an]o D[iego]
ynin amopollihuiz yn notlatol
Nican niquintlalia yn notesticohua yc nesi ynn toca yhu
yn firma
J[uan]o Diego
Diego tozcoyohuas
fixcal S[an]ta ygresia ximosonotli
Regital Pasasto NixPan +
Chrytobal
escriua sta

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page